Lahden FK-kerho - Tule ja hyppää kartingauton rattiin!

Lahden FK-kerho - Tule ja hyppää kartingauton rattiin!


Lahden FK-kerho - Tule ja hyppää kartingauton rattiin!


Lahden FK-kerho - Tule ja hyppää kartingauton rattiin!


Lahden FK-kerho - Tule ja hyppää kartingauton rattiin!

kuva

Yleisöajojen Ehdot

yhteistyökumppanit

 • Kun asiakas maksaa ajokerran, sitoutuu hän noudattamaan näitä ehtoja.
 • Ajaminen tapahtuu omalla vastuulla.
 • Mikäli auto rikkoutuu ajajan tahallisesta ja varomattomasta ajosta laskutetaan rikkoutuneet osat ajajalta, kuitenkin enintään 2000 €.
 • Autot ovat varustettu tarvittavilla suojavarusteilla, jotta ajaminen on turvallista.
 • Rata täyttää AKK :n ratatarkastuksen ehdot ja on oikein käytettynä turvallinen.
 • Autoilla pitää suojavarusteista huolimatta ajaa varovaisuutta ja lippumerkkejä noudattaen ja toiset huomioon ottaen sekä noudattaa ratahenkilökunnan antamia ohjeita.
 • Mikäli ohjeita ei noudateta, on ratahenkilökunnalla oikeus poistaa ajaja radalta, eikä maksua palauteta.
 • Mikäli ratahenkilökunnalla on aihetta epäillä ajan kykyä hallita autoa, on heillä oikeus estää radalle lähteminen ja palauttaa maksettu ajokerta.
 • Maksettu ajokerta palautetaan tai maksutositteen voi käyttää myöhemmin, mikäli ajo estyy varaajasta riippumattomasta syystä (auton rikkoutuminen tai muu vastaava syy).
 • Mikäli ajo keskeytyy ajajan ajovirheestä johtuen, maksua ei palauteta.
 • Alkoholin vaikutuksen alaisena ei saa ajaa. Ratahenkilökunnalla on oikeus estää ajaminen, mikäli on syytä epäillä kuljettajan ajokuntoa.
 • Ajovarusteiden pitää täyttää seuraavat vaatimukset (mikäli käytetään omia varusteita):
  • Ajajan vähimmäisvarustuksena on kypärä, ajohaalarit, ajokengät ja ajokäsineet. Lainavarusteita käytettäessä kypärähuppu on pakollinen hygieniasyistä.
  • Ajajalla ei saa olla kaulaliinaa, irtoavia vöitä tai muita lepattavia vaatteenosia, jotka saattavat yltää auton pyöriviin osiin. Pitkät hiukset on laitettava vaatetuksen alle.
  • Kypärän tulee olla kiinnitettynä ajon aikana. Kypärän tulee olla umpinainen ja tyypiltään hyväksytty. Tieliikennelain (267/1981) 89 §:n mukaisia hyväksyttyjä kypäriä ovat malliltaan E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytty suojakypärä tai standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävä suojakypärä (Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/1992) 129§) tai paremman suojaustason omaava kypärä. Muita kypäriin liittyviä normeja ovat mm. SNELL ja BSI.
  • Nuorten, alle 13 -vuotiaiden ajajien tulee käyttää erillistä, kypärän alla olevaa niskatyynyä, joka estää pään notkahdukset.
  • Ajohaalarien ja ajokäsineiden tulee olla vaikeasti syttyvää materiaalia.
  • Ajokenkien (esim. lenkkikengät) tulee olla matalakorkoiset, tukevat ja ohutpohjaiset, joilla saadaan kunnon tuntuma polkimiin. Ajokenkien nauhat tulee kiinnittää siten, että estetään nauhojen takertuminen pyöriviin osiin.
Liukkosen Pultti DevNet
Vuokrakontti Autolasikeskus
Asikkalan Telttapalvelu Renta

Karting Grill

Eazybreak

ePassi

Smartum